Standaryzacja, monitoring i atestacja żywności (cz.II)

Cel zajęć: zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami monitorowania i atestacji żywności.

Tematyka zajęć: Cel, zasady i organizacja monitoringu żywności w Polsce i UE. Zanieczyszczenia biologiczne, fizyczne i chemiczne żywności. Monitoring zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza. Monitoring skażeń chemicznych i promieniotwórczych w żywności. Monitoring skażeń biologicznych i pozostałości leków w żywności. Zasady atestacji i certyfikacji produktów spożywczych w Polsce i UE.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl