Doświadczalnictwo i analiza danych

 

Cel zajęć: zaznajomienie studentów z podstawami planowania i przeprowadzania doświadczeń naukowych; poszerzenie wiedzy dotyczącej kontroli i analizy otrzymanych wyników pomiarowych.

Tematyka zajęć: Pojęcie eksperymentu naukowego. Zarys teorii eksperymentu (DOE): scenariusz, charakterystyka obiektu badań, cel i zakres eksperymentu. Schemat i metody badań doświadczalnych. Tworzenie, klasyfikacja i realizacja planów doświadczeń. Kontrola statystyczna danych pomiarowych. Relacje między zmiennymi – wykresy korelacyjne, współczynnik korelacji i determinacji. Transformacje zmiennych. Modelowanie zależności między zmiennymi. Modele regresyjne liniowe i nieliniowe. Podstawy analizy podobieństwa, metoda głównych składowych. Walidacja i niepewność metod pomiarowych.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl