Działalność dydaktyczna

Pracownicy Małopolskiego Centrum Monitoringu Żywności prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia) oraz sprawują opiekę nad pracami magisterskimi studentów Wydziału Technologii Żywności UR.

 

Przedmioty dla studentów

Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności - Kursy

Materiały dydaktyczne do pobrania

Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności - Materiały dydaktyczne

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl