Cel zajęć: Zapoznanie studentów z działalnością gospodarstw agroturystycznych w Polsce oraz zasadami planowania prawidłowego żywienia turystów

Tematyka zajęć: rola i rozwój agroturystyki, podstawy organizacyjno-prawne działalności agroturystycznej, planowanie żywienia turystów z uwzględnieniem ich stanu fizjologicznego i wieku, wymagania higieniczno-sanitarne w gospodarstwach agroturystycznych, produkty i usługi agroturystyczne, charakterystyka kuchni regionalnych, kuchnia okolicznościowa, kuchnie narodowe.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl