Cel zajęć: zapoznanie studentów z wybranymi aspektami dotyczącymi organizacji żywnienia zbiorowego, rodzajami zanieczyszczeń żywności oraz systemami zapewnienia jakości w zakładach żywienia zbiorowego

Tematyka zajęć: podstawy wymogów sanitarno-higienicznych dotyczących zakładów żywenia zbiorowego (higiena osobista, badania lekarskie, szkolenia personelu); rodzaje i Ĺşródła zanieczyszczeń żywności; metody zapobiegania i usuwania zanieczyszczeń, utrzymanie zakładów żywienia zbiorowego na właściwym poziomie sanitarnym; systemy zarządzania jakością, HACCP, GHP, GMP; nadzór sanitarny nad zakładami żywienia zbiorowego.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl