Cel zajęć: zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi warunków niezbędnych do zapewnienia właściwej jakości żywności, rodzajami i Ĺşródłami zagrożeń.

Tematyka zajęć: prawo żywnościowe dotyczące higieny żywności, ocena sanitarna oraz kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zakładów przemysłowych; rodzaje i Ĺşródła zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych żywności, zagrożenia mikrobiologiczne, zatrucia pokarmowe, mykotoksyny; zagrożenia związane z obecnością szkodników, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w zakładach żywnościowych; urzędowa kontrola żywności oraz higieniczno-sanitarna zakładów produkujących żywność.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl