Cel zajęć: Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących maszyn i urządzeń gastronomicznych, podstawowych technik grzewczych oraz wyposażenia zakładów żywienia zbiorowego

Tematyka zajęć: przebieg procesów technologicznych, automatyzacja i mechanizacja w zakładach gastronomicznych, materiały wykorzystywane do budowy maszyn i urządzeń, wymagania sanitarno-higieniczne, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy produkcji żywności – urządzenia do magazynowania, obróbka mechaniczna i cieplna surowców i żywności, urządzenia do ekspedycji potraw; zasady mycia i dezynfekcji urządzeń gastronomicznych.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl