Cel zajęć: zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi jakości żywności, obróbki surowców i wykorzystania różnych technik kulinarnych w technologii gastronomicznej

Tematyka zajęć: technologia gastronomiczna – podstawowe pojęcia i definicje; podstawowe procesy cieplne i sprzęt stosowany w technologii gastronomicznej; wpływ różnych metod obróbki wstępnej, temperatury i sposobu obróbki cieplnej na jakość i wydajność potraw z mięsa, zastosowanie i rola w technologii gastronomicznej: ryb i bezkręgowców morskich, nasion roślin strączkowych, przypraw, tłuszczów, jaj, mleka i produktów mlecznych, grzybów świeżych i ich form utrwalonych; wpływ formy surowca na jakość, wydajność i wartość odżywczą oraz zasady sporządzania potraw z warzyw i owoców; wykorzystanie właściwości zagęszczających skrobi i innych zagęstników w produkcji potraw, technologia ciast o strukturze gąbczastej i kruchej.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl