Wybrane publikacje (od roku 2006)

 1. Bilek M., Siembida A., Gostkowski M., Stawarczyk K., Cieślik E.: Antioxidative capacity of birch saps. Biotechnology and Food Science, 2017, nr 1, ss. 3-10.
 2. Bilek M., Siembida A., Gostkowski M., Stawarczyk K., Cieślik E.: Variability of minerals content as the limiting factor of health properties of Birch Saps. Journal of Elementology, 2017, nr 3, ss. 957-967.
 3. Bilek M., Sadowska-Rociek A., Stawarczyk K., Stawarczyk M., Cieślik E.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pozostałości środków ochrony roślin w sokach brzozowych z terenu rolniczego. Medycyna środowiskowa, 2017, 20, 17-26.
 4. Cieślik I., Migdał W., Topolska K., Gambuś F., Szczurowska K., Cieślik E.: Changes in macro- and microelements in freshwater fish during food processing. Journal of Elementology, 2017, 22(2), 453-462.
 5. Cieślik I., Migdał W., Topolska K., Mickowska B., Cieślik E.: Changes of amino acid and fatty acid profile in freshwater fish after smoking. Journal of Food Processing and Preservation, 2017, in press.
 6. Filipiak–Florkiewicz A., Dereń K., Florkiewicz A., Topolska K., Juszczak L., Cieślik E.: The quality of eggs (organic and functional vs. conventional) and their technological properties. Poultry Science, PS-15-05346, 2017, doi: 10.3382/ps/pew488.
 7. Filipiak-Florkiewicz A., Topolska K., Florkiewicz A., Cieślik E.: Are environmental contaminants responsible for globesity? Polish Journal of Environmental Science, 2017, 2, 467-478.
 8. Florkiewicz A., Ciska E., Filipiak-Florkiewicz A., Topolska K.: Comparison of Sous-vide methods and traditional hydrothermal treatment on GLS content in Brassica vegetables. Eur Food Res Technol., 2017, doi:10.1007/s00217-017-2860-z.
 9. Kostogrys R.B., Filipiak-Florkiewicz A., Dereń K., Drahun A, Czyżynska-Cichon I., Cieślik E., Szymczyk B., Franczyk-Żarów M.: Effect of dietary pomegranate seed oil on laying hen performance and physicochemical properties of eggs. Food Chem., 2017, 225, 1096-1103. 
 10. Sadowska-Rociek A., Cieślik E., Florkiewicz A.: Formation of free and bound 3-monochloropropane-1,2-diol in fat-rich cereal model systems: the impact of flour composition. Chemical Papers, 2017, in press.
 11. Sadowska-Rociek A., Cieślik E., Sieja K.: Mitigation role of erythritol and xylitol in the formation of 3-monochloropropane-1,2-diol and its esters in glycerol and shortbread model systems. European Food Research and Technology, 2017, 243, 2055-2063.
 12. Sadowska-Rociek A.: Impact of spices addition on 3-monochloropropane-1,2-diol formation in biscuit and cracker model systems. Journal of Food and Nutrition Research, 2017, 56, 1-9.
 13. Surma M., Sadowska-Rociek A., Cieślik E., Sznajder-Katarzyńska K.: Optimization of QuEChERS sample preparation method for acrylamide level determination in coffee and coffee substitutes. Microchemical Journal, 2017, 131, 98-102.
 14. Topolska K., Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Cieslik E.: Fructan stability in strawberry sorbets in dependence on their source and the period of storage. Eur Food Res Technol. DOI 10.1007/s00217-016-2783-0
 15. Bilek M., Stawarczyk K., Gostkowski M., Olszewski M., Kędziora K.M., Cieślik E.. Mineral content of tree sap from the Subcarpathian region. Journal of Elementology 2016, nr 3, ss. 669-679.
 16. Bilek M., Stawarczyk K., Kuźniar P., Olszewski M., Kędziora K.M., Cieślik E.: Evaluation of the content of inorganic anions in tree saps. Journal of Elementology, 2016, nr 4, ss. 1277-1288, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.4.1048.
 17. Bilek M., Olszewski M., Gostkowski M., Cieślik E.: The usefulness of birch saps from the area of Podkarpacie to produce birch syrup. Biotechnology and Food Science, 2016, nr 1, ss. 11-18.
 18. Bilek M., Kuźniar P., Cieślik E.: Kadm w pitnym soku brzozowym z terenu rolniczego. Medycyna Środowiskowa, 2016, nr 3, ss. 31-35.
 19. Bilek M., Kuźniar P., Stawarczyk K., Cieślik E.: Zawartość manganu w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia. Postępy Fitoterapii, 2016, nr 4, ss. 255-261.
 20. Bilek M., Stawarczyk K., Gostkowski M., Cieślik E.: Zawartość kadmu w sokach wybranych gatunków drzew. Polish Journal for Sustainable Development, 2016, ss. 15-20.
 21. Cieślik E., Pisulewska E., Witkowicz R., Kidacka A.: Assessment of the impact of various agricultural technology levels on the content of ash and minerals in grain of selected spring barley cultivars. Journal of Elementology, 2016, 22(1), 195-207.
 22. Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Topolska K., Krzysik K.: Żywność funkcjonalna w opinii konsumentów. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2016, XLIII, nr 3, 210-224.
 23. Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Filipek J., Berski W., Mentel I., Dymińska Czyż M.: Żywność funkcjonalna w opinii osób regularnie uczęszczających na zajęcia sportowe. Część. 1. Ocena stanu wiedzy w zakresie żywności funkcjonalnej, jej składu oraz wpływu na organizm człowieka. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIX, 2016, 2, 152–159.
 24. Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Filipek J., Berski W., Mentel I., Dymińska Czyż M. Żywność funkcjonalna w opinii osób regularnie uczęszczających na zajęcia sportowe. Część 2. Ocena preferencji i motywów wyboru tej żywności. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIX, 2016, 4, 736-747.
 25. Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Dereń K.: Zawartość składników bioaktywnych w wybranych przetworach zbożowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIX, 2016, 2, 192-202.
 26. Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: Changes of 3-monochloropropane-1,2-diol levels in crackers and biscuits during storage. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 2016, 11(4), 317-324.
 27. Siembida A, Cieślik E., Bilek M.: Zawartość anionów nieorganicznych w pędach szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.) w zależności od metody ich obróbki hydrotermicznej. Postępy Fitoterapii, 2016, nr 3, ss. 172-178.
 28. Surma M., Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: Development of sample preparation method for acrylamide determination in cocoa via silylation. Analytical Methods, 2016; 8(29), 5874-5880.
 29. Sadowska-Rociek A., Cieślik E., Sieja K.: Simultaneous sample preparation method for determination of 3-monochloropropane-1,2-diol and polycyclic aromatic hydrocarbons in different foodstuffs. Food Analytical Methods, 2016, 9(10), 2906-2916.
 30. Bilek M., Siembida A., Stawarczyk K., Cieślik E.: Aktywność przeciwrodnikowa soków drzewnych z terenu Podkarpacia. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 4(101), 151 – 161.
 31. Bilek M., Stawarczyk K., Łuczaj Ł., Cieślik E.: Zawartość wybranych składników mineralnych i anionów nieorganicznych w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 3 (100), 138 – 147.
 32. Bilek M., Stawarczyk K., Siembida A., Strzemski M., Olszewski M., Cieślik E.: Zawartość cukrów w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 6(103), 53 – 63.
 33. Cieślik E., Turcza K.: Właściwości prozdrowotne aloesu zwyczajnego Aloe Vera (L.) Webb. (Aloe barbadensis Mill.). Postępy Fitoterapii, 2015, 2, 28-36.
 34. Cieślik E., Topolska K., Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A.: The effect of fruit sorbet with the addition of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) fructans on the total calcium blood level in growing rats. Journal of Food Processing and Technology. 2015, 6(8), 176.
 35. Florkiewicz A., Filipiak-Florkiewicz A., Topolska K., Cieślik E., Kapusta-Duch J.: Wpływ metody obróbki hydrotermicznej na zawartość wybranych składników mineralnych w kaszkach. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2015, 48(2), 196-204.
 36. Giménez-Bastida J.A., Surma M., Zieliński H.: In vitro evaluation of the cytotoxicity and modulation of mechanisms associated with inflammation induced by perfluorooctanesulfonate and perfluorooctanoic acid in human colon myofibroblasts CCD-18Co. Toxicology in Vitro, 2015, 29, 1683-1691.
 37. Kostogrys R., Franczyk-Żarów M., Maślak E., Topolska K.: Effect of Low Carbohydrate High Protein (LCHP) diet on lipid metabolism, liver and kidney function in rats. Environmental Toxicology and Pharmacology. 2015, 39(2), 713-719.
 38. Kulawik P., Migdał W., Gambuś F., Cieślik E., Ozogul F., Szczurowska K., Tkaczewska J., Wałkowska I.: Microbiological and chemical safety concerns regarding frozen fillets obtained from Pangasius sutchi and Nile tilapia imported to European Countries. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2015, DOI: 10.1002/jsfa.7233
 39. Mentel I., Cieślik E., Hallmann E.: Estimation of content of chlorophylls and carotenoids in all sortsvarieties of artichoke (Cynara scolymus L.) and endive (Cichorium endivia L.). Biotechnology and Food Science, 2015, 79(1), 97-98.
 40. Mentel I., Cieślik E., Sadowska-Rociek A.: Healthy properties of endive (Cichorium endivia L.) depending on the variety and vegetative season. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2015; 4(3):118-121.
 41. Molina-Ruiz J.M., Cieslik E., Cieslik I., Walkowska I.: Determination of pesticide residues in fish tissues by modified QuEChERS method and dual-d-SPE clean-up coupled to gas chromatography-mass spectrometry. Environmental Science and Pollution Research, 2015 DOI: 10.1007/s11356-014-3361
 42. Molina-Ruiz J.M., Cieslik E., Walkowska I.: Optimization of the QuEChERS Method for Determination of Pesticide Residues in Chicken Liver Samples by Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Food Analytical Methods, 2015 DOI: 10.1007/s12161-014-9966-8-2
 43. Sadowska-Rociek A., Cieślik E., Sieja K.: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in chocolate using the combination of Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe method and dispersive liquid-liquid microextraction. Journal of Food and Nutrition Research, 2015, 54(4), 289–297.
 44. Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: Assessment of 3-MCPD levels in coffee and coffee substitutes by simplified QuEChERS method. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 2015, 10(2), 117-122.
 45. Sadowska-Rociek A., Surma M., Cieślik E.: Determination of PAHs in cocoa samples using d-SPE with different sorbents. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2015; 4(3):135-137.
 46. Sadowska-Rociek A., Surma M., Cieślik E.: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in coffee and coffee substitutes using dispersive SPE and gas chromatography-mass spectrometry. Food Analytical Methods, 2015, 8(1),109-121.
 47. Surma M., Giżejewski Z., Zieliński H.: Determination of perfluorinated sulfonate and perfluorinated acids in tissues of free-living European beaver (castor fiber L.) by d-SPE/ micro-UHPLC-MS/MS. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2015, 120, 436–444.
 48. Surma M., Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: Application of QuEChERS method for the determination of phenylurea herbicides in beetroot by HPLC with UV-Vis detection. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2015; 4(3):145-147.
 49. Surma M., Wiczkowski W., Cieślik E., Zieliński H.: Method development for the determination of PFOA and PFOS in honey based on the dispersive Solid Phase Extraction (d-SPE) with micro-UHPLC-MS/MS system. Microchemical Journal, 2015, 121, 150-156.
 50. Surma M., Wiczkowski W., Zieliński H., Cieślik E.: Determination of selected perfluorinated acids (PFCAs) and perfluorinated sulfonates (PFASs) in food-packaging using LC/MS/MS. Packaging Technology and Science, 2015, 28, 789-799.
 51. Surma M., Zieliński H.: What do We Know about the Risk Arising from Perfluorinated Compounds. Pol. J. Environ. Stud., 2015, 24(2), 449-457.
 52. Topolska K., Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Cieślik E.: The effect of fruit sorbet enriched in yacon (Smallanthus sonchifolius) fructans on the total calcium blood level in growing rats. Journal of Food Processing and Technology. 2015, 6(8), 93.
 53. Topolska K., Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Cieślik E.: Organoleptyc quality of fruit sorbents containing yacon (Smallanthus sonchifolius Poepp. and Endl.). The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2015, Special issue 3, 161-163.
 54. Cieślik E., Cieślik J., Wasilewski P., Turcza K., Siembida A.: Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, 3(33), 15-35.
 55. Cieślik E., Pisulewska E., Kidacka A., Witkowicz R.: Ocena wpływu różnych poziomów agrotechniki na zawartość błonnika i beta-glukanów w ziarnie wybranych odmian jęczmienia jarego. Acta Agrophysica, 2014, 21(1), 17-26.
 56. Cieślik E., Siembida A., Cieślik I., Zaglaniczna K.: Świadomość żywieniowa spożywania ryb i przetworów wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Bromat. Chem. Toksykol. 2014, XLVII, 1, 49-56.
 57. Cieślik E., Siembida A., Kościej A., Górecki A.: Turystyka przygodowa w świetle opinii badanych polskich turystów przygodowych - zarys problemu. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, 4(34), 53-67.
 58. Cieślik E., Siembida A., Kuś A., Folcik A., Kopeć A.: Wpływ edukacji na świadomość żywieniową młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w aspekcie profilaktyki chorób dietozależnych. Probl. Hig. Epidemiol. 2014, 95(4), 927-933.
 59. Cieślik E.: Właściwości odżywcze i prozdrowotne gravioli, opuncji figowej, mangostanu właściwego, aloesu zwyczajnego. Nutrition & Health, 2014, 17, 1(63), 1-8.
 60. Cieślik I., Cieślik E.: Zawartość dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli w paszach i żywności. Bromat. Chem. Toksykol. 2014, XLVII, 2, 222-229
 61. Cieślik J., Cieślik E., Siembida A., Tomczyk M.: Analiza i ocena zainteresowania turystów usługami dodatkowymi oferowanymi w hotelach Górnego Śląska. Folia Turistica, 2014, 30, 119-128.
 62. Florkiewicz A., Filipiak-Florkiewicz A., Topolska K., Cieślik E., Kostogrys R.B.: The effect of technological processing on the chemical composition of cauliflower. Italian Journal of Food Science, 2014, 26, 275-281.
 63. Pysz M., Leszczyńska T., Cieślik E., Kopeć A., Wielgos B., Piątkowska E.: Relationship between the intake of energy and basic nutritions and the BMI values in group of children aged 10-12. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2014, 65 (4), 345-352.
 64. Sadowska-Rociek A., Surma M., Cieślik E.: Comparison of different modifications on QuEChERS sample preparation method for PAHs determination in black, green, red and white tea. Environmental Science and Pollution Research, 2014, 21(2), 1326-1338.
 65. Surma M. Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: Evaluation of the QuEChERS method with GC-MS detection for the determination of organochlorine pesticides in food of animal origin. Food Analytical Methods, 2014, 7(2), 366-376.
 66. Surma M., Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: The application of d-SPE in the QuEChERS method for the determination of PAHs in food of animal origin with GC-MS detection. European Food Research and Technology, 2014, 238(6), 1029-1036.
 67. Cieślik E., Kościej A., Cieślik J., Radziejewska D.: Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, 1(27), 53-61.
 68. Cieślik E., Siembida A., Siewior E., Kościej A.: Spozycie azotanów z dietą przeciętnego Polaka. EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne. 2013, 2(18), 123-130.
 69. Cieślik I., Cieślik E., Siembida A., Tomczyk M.: Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, 4(30), 21-36.
 70. Florkiewicz A., Grzych-Tuleja E., Cieślik E., Topolska K., Filipiak-Florkiewicz A., Leszczyńska T., Kopeć A.: Ocena pobrania z dietą wybranych składników mineralnych przez młodzież w wieku 13–15 lat w zależności od płci oraz miejsca zamieszkania. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, 11(3), 260-266.
 71. Kopeć A., Cieślik E., Leszczyńska T., Filipiak-Florkiewicz A., Wielgos B., Piątkowska E., Bodzioch A., Grzych-Tuleja E.: Assessment of Polyphenols, Beta-Carotene, and Vitamin C Intake Daily Diets by Primary School Children. Ecology of Food and Nutrition, 2013, 52, 21-33.
 72. Mentel I., Topolska K., Cieślik E.: Właściwości prozdrowotne warzyw mało znanych – kiwano, pepino, rzodkiew japońska. EPISTEME, 20/2013, t. I, 473-486.
 73. Mickowska B., Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: Estimation of uncertainty and validation of analytical procedures as a quality control tool the evaluation of uncertainty for amino acid analysis with ion-exchange chromatography – case study. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2013, 2 (Special issue 1), 1875-1882.
 74. Sadowska-Rociek A., Mickowska B., Cieślik E.: Assessment of nutrient content in selected dairy products for compliance with the nutrient content claims. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2013, 2 (Special issue 1), 1891-1897.
 75. Sadowska-Rociek A., Surma M., Cieślik E.: Application of QuEChERS method for simultaneous determination of pesticide residues and PAHs in fresh herbs. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, 90, 508-513.
 76. Wielgos B., Piątkowska W., Kopeć A., Leszczyńska T., Cieślik E., Pysz M.: Ocena pobrania wybranych witamin z całodziennymi racjami pokarmowymi przez dzieci w wieku szkolnym 10-12 lat z regionu Małopolski. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(2), 398-405.
 77. Cieślik E., Gębusia A., Kościej A.: Yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson) – bulwa o właściwościach prozdrowotnych. Postępy Fitoterapii, 2012, 2, 113-118.
 78. Cieślik E., Gębusia A.: Charakterystyka właściwości prozdrowotnych owoców roślin egzotycznych. Postępy Fitoterapii, 2012, 2, 93-100.
 79. Cieślik E., Kościej A., Domider E., Siembida A., Dereń A., Gębusia A.: Jakość obsługi konsumenta w obiektach gastronomicznych w opinii konsumentów. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2012, 2, 212-218.
 80. Cieślik E., Kościej A.: Kwas foliowy – występowanie i znaczenie. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93(1), 2-8. 
 81. Cieślik E., Topolska K.: Skład chemiczny i właściwości funkcjonalne jagody acai (Euterpe oleracea Mart.). Postępy Fitoterapii, 2012, 3, 189-192.
 82. Filipiak-Florkiewicz A., Forkiewicz A., Cieślik E., Walczyka M., Kapusta-Duch J., Leszczyńska T.: Influence of hydrothermal treatment on dietary fiber and phenolic compounds content as well as antioxidative activity of legumes seeds. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 2012, 11(4), 355-362.
 83. Filipiak-Florkiewicz A., Topolska K., Cieślik E., Ponikwia M.: Ocena poziomu wiedzy studentów uczelni nie medycznej w zakresie wybranych aspektów żywienia w chorobach alergicznych. Alergia Astma Immunologia, 2012, 17(1), 41-46.
 84. Juszczak L., Witczak T., Ziobro R., Korus J., Cieślik E., Witczak M.: Effect of inulin on rheological and thermal properties of gluten-free dough. Carbohydrate Polymers, 2012, 90, 353-360.
 85. Mentel I., Cieślik E., Wałkowska I., Sieja K.: Content of nutritive components, dietary fibre and energy value of artichoke depending on the variety. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 2012, 11(2), 109-115.
 86. Mickowska B., Socha P., Urminska D., Cieślik E.: Immunodetection, electrophoresis and amino acid composition of alkohol soluble proteins extracted from grains of selected varietes of pseudocereals, legumes, oat, maize and rice. Cereal Research Communications, 2012, 0029,1-10.
 87. Sikora E., Cieślik E., Filipiak-Florkiewicz A., Leszczyńska T.: Effect of hydrothermal processing on phenolic acids and flavonols contents in selected brassica vegetables. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 2012, 11(1), 45-51.
 88. Wielgos B., Leszczyńska T., Kopeć A., Cieślik E., Piątkowska E., Pysz M.: Ocena pokrycia zapotrzebowania na składniki mineralne przez dzieci w wieku 10-12 lat z regionu Małopolski. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2012, 63(3), 329-337.
 89. Cieślik E., Sadowska-Rociek A., Molina Ruiz J. M., Surma-Zadora M.:Evaluation of QuEChERS method for the determination of organochlorine pesticide residues in selected groups of fruits. Food Chem., 2011, 125(2), 773-778.
 90. Domagała J., Sady M., Grega T., Pustkowiak H., Florkiewicz A.: The influence of cheese type and fat extraction method on the content of conjugated linoleic acid. J. Food Compos. Anal., 2010, 23, 238–243.
 91. Cieślik E., Topolska K., Pisulewski P. M.: Effect of inulin-type fructans on body weight gain and selected biochemical parameters at calcium hypoalimentation in rats. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2009, 59(2), 163–168.
 92. Leszczyńska T., Filipiak-Florkiewicz A., Cieślik E., Sikora E., Pisulewski P. M.: Effects of some processing methods on nitrate and nitrite changes in cruciferous vegetables. J. Food Compos. Anal., 2009, 22, 315-321.
 93. Mickowska B.: Purification and characterization of a1-proteinase inhibitor and antithrombin III: major serpins of rainbow trout (Oncorhynchuss mykiss) and carp (Cyprinus carpio) blood plasma. Fish Physiol Biochem, 2009, 35, 231–240.
 94. Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: Podstawy prawne dotyczące pozostałości pestycydów w żywności w Polsce - stan obecny. Brom. Chem. Toksykol., 2009, XLII, 1, 104-110.
 95. Sadowska-Rociek A., Kurdziel M., Riesenmey C., Piejko K., Vaillant H., Batton-Hubert M., Szczepaniec-Cięciak E.: Analysis of odorous compounds at municipal landfill sites. Waste Manage. Res., 2009, 27(10), 966-975.
 96. Starzyńska-Janiszewska A., Pustkowiak H., Mickowska B.: The effect of sunflower seeds addition on the nutritional value of grass pea tempeh. Pol. J. Food Nutr. Sci.,
 97. Cieślik E., Niedośpiał A., Mickowska B.: Wykorzystanie elektroforezy kapilarnej w analizie żywności. Żywność, 2008, 2(57), 5-14.
 98. Cieślik E., Topolska K., Gajda I.: Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności. Przem. Spoż., 2008, 2, 27.
 99. Filipiak-Florkiewicz A., Cieślik E., Kostogrys R.B.: Effect of addition of Romanesco type green cauliflower to diet on serum lipid profile in rats. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2008, vol. 58, No. 1, 119-123.
 100. Filipiak-Florkiewicz A., Cieślik E., Kostogrys R.B.: Effect of addition of Romanesco type greek cauliflower to diet on serum lipid profile in rats. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2008, 58, 1, 119-123.
 101. Gajda I., Cieślik E.: Możliwości wykorzystania badań reologicznych do oceny jakości żywności. LAB Laboratoria, Aparatura, Badania, 2008, 2, 30-33.
 102. Pokrzywa P., Cieślik E., Surma-Zadora M.: Mikotoksyny - czynnik zagrożenia żywności. Post. Nauk Rol., 2008, 4-5, 73-80.
 103. Pokrzywa P., Cieślik E.: Ocena sposobu żywienia pacjentów w placówkach służby zdrowia województwa małopolskiego. Żywność, 2008, 1(56), 138-145.
 104. Sadowska-Rociek A., Cieślik E.: Stosowane techniki i najnowsze trendy w oznaczaniu pozostałości pestycydów w żywności metodą chromatografii gazowej. Chemia Dydaktyka Ekologia Metrologia, 2008, 1-2(13), 33-38.
 105. Sadowska-Rociek A., Kurdziel M.: Chromatograficzne metody badań zanieczyszczeń powietrza w obiektach gospodarki komunalnej. Wiad. Chem., 2008, 62, 7-8.
 106. Sikora E., Cieślik E., Leszczyńska T., Filipiak-Florkiewicz A., Pisulewski P. M.: The antioxidant activity of selected cruciferous vegetables subjected to aquathermal processing. Food Chem., 2008, 107, 55-59.
 107. Sikora E., Cieślik E., Topolska K.: The sources of natural antioxidants. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2008, 5-17.
 108. Surma-Zadora M., Cieślik E., Pokrzywa P.: Wpływ antyoksydantów na tworzenie się i toksyczność mikotoksyn. Post. Nauk Rol., 2008, 6, 109-115.
 109. Surma-Zadora M., Cieślik E.: Analiza związków fenolowych w owocach, cytrusowych, jabłkach i sokach. Przem. Ferm. Ow.-Warz., 2008, 3, 16-18.
 110. Surma-Zadora M., Cieślik E.: Analiza związków fenolowych w winogronach i winie. Przem. Ferm. Ow.-Warz., 2008.
 111. Surma-Zadora M., Grochowalski A., Using a membrane technique (SPM) for high fat food sample preparation in the determination of chlorinated Persistant Organic Polutants by a GC/ECD method. Food Chem., 2008, 111, 1, 230-235.
 112. Cieślik E., Filipiak-Florkiewicz A., Topolska K.: Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych oraz stan odżywienia młodzieży gimnazjalnej. Żyw. Człow. Metab., 2007, XXXIV, 1/2, 846-851.
 113. Cieślik E., Gajda J., Topolska K.: Karczoch – warzywo o dużych walorach odżywczych i zdrowotnych. Post. Nauk Rol. 2007, 6, 27-34.
 114. Cieślik E., Komoniewski M.: Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) do oceny jakości produktów spożywczych. Laboratorium, 2007, 2, 6-12.
 115. Cieślik E., Leszczyńska T., Filipiak-Florkiewicz A., Sikora E., Pisulewski P.M.: Effect of some technological processes on glucosinolate contents in cruciferous vegetables. Food Chem., 2007, 105, 3, 976-981.
 116. Cieślik E., Pisulewski P.M., Leszczyńska T., Ciuchera B., Piątkowska E., Kopeć A., Kostogrys R.B., Topolska K.: Assessment of food consumption patterns and nutritional state of school children (aged 10-12). Annals of Nutrition & Metabolism, 2007, 51, 339.
 117. Cieślik E., Pisulewski P.M., Leszczyńska T., Ciuchera B., Piątkowska E., Kopeć A Kostogrys R.B., Topolska K., Filipiak-Florkiewicz A.: Assessment of nutritional knowledge of school children (aged 10-12). Annals of Nutrition & Metabolism, 2007, 51, 340.
 118. Cieślik E., Pisulewski P.M., Pysz M., Kopeć A., Leszczyńska T., Sikora E.: Assessment of food consumption patterns of young people (aged 15-18). Annals of Nutrition & Metabolism, 2007, 51, 339.
 119. Cieślik E., Pisulewski P.M., Topolska K., Filipiak-Florkiewicz A.: Assessment of nutritional knowledge of secondary school children (aged 13-15) in Malopolska region. Annals of Nutrition & Metabolism, 2007, 51, 340.
 120. Cieślik E., Pisulewski P.M., Topolska K., Filipiak-Florkiewicz A.: Nutritional state assessment of secondary school students (aged 13-15). Annals of Nutrition & Metabolism, 2007, 51, 363.
 121. Cieślik E., Pokrzywa P., Topolska K.: Stopień wdrożenia zasad GHP, GMP oraz HACCP w stołówkach przedszkolnych i szkolnych województwa małopolskiego. Brom. Chem. Toksykol., 2007, XL, 3, 307-311.
 122. Cieślik E., Topolska K., Filipiak-Florkiewicz A.: Suplementacja diety preparatami zawierającymi witaminy i/lub składniki mineralne przez młodzież w wieku 13-15 lat z terenu województwa małopolskiego. Żyw. Człow. Metab., 2007, XXXIV, 1/2, 1032-1035.
 123. Filipiak-Florkiewicz A., Cieślik E., Florkiewicz A.: Wpływ obróbki technologicznej na zawartość azotanów (V) i azotanów (III) w kalafiorze. Żyw. Człow. Metab., 2007, XXXIV, 1/2, 1197-1201.
 124. Filipiak-Florkiewicz A., Kostogrys R.B., Cieślik E.: Spożycie potraw i produktów bogatych w tłuszcze wśród młodzieży szkolnej. Żyw. Człow. Metab., 2007, XXXIV, 1/2, 746-751.
 125. Florkiewicz A., Cieślik E., Filipiak-Florkiewicz A.: Wpływ odmiany i terminu zbioru na skład chemiczny bulw topinamburu (Helianthus tuberosus L.). Żywność, 2007, 3, 71-81.
 126. Pokrzywa P., Cieślik E., Topolska K.: Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych. Żywność, 2007, 3, 139-146.
 127. Surma-Zadora M., Cieślik E.: Właściwości funkcjonalne związków fenolowych. Żyw. Człow. Metab., 2007, XXXIV, 6, 1648-1656.
 128. Cieślik E., Gręda A., Adamus W.: Contents of polyphenols in fruit and vegetables. Food Chem., 2006, 94, 135-142.

 

 

 

 

 


 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl