Badania naukowe


Badania naukowe prowadzone w Małopolskim Centrum Monitoringu Żywności dotyczą:

 • wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej do oceny właściwości fizykochemicznych i prozdrowotnych żywności
 • opracowania procedur badawczych i walidacji metod analitycznych stosowanych do badań żywności
 • oznaczania wartości odżywczej, zawartości substancji bioaktywnych (witaminy, białka, aminokwasy) oraz zanieczyszczeń (metale, pestycydy, WWA, chloropropanole, akrylamid) w żywności
 • właściwości prozdrowotnych nieodżywczych składników żywności m.in. związków fenolowych, glukozynolanów, włókna pokarmowego, fruktanów

Realizacja projektów badawczych:

 • Projekt badawczy NCN 2017/01/X/NZ9/00212 "Ocena wpływu dodatków smakowych - tzw. "zamienników" soli - na powstawanie estrów monochloropropanodioli w wytrawnym pieczywie piekarniczym", kierownik dr Anna Sadowska-Rociek [2017-2018]
 • Projekt badawczy NCN 2015/17/B/NZ9/01623 "Analiza skali występowania związków perfluorowanych w żywności w oparciu o piramidę prawidłowego żywienia", kierownik dr Magdalena Surma [2016-2019]
 • Projekt badawczy NCN nr 1826 "Ocena wybranych funkcjonalnych właściwości produktu wzbogaconego we fruktany różnego pochodzenia w aspekcie profilaktyki osteoporozy – badania in vivo w warunkach hipoalimentacji wapniowej, z wykorzystaniem modelu samicy rosnącej oraz owariektomizowanej samicy dojrzałej (szczur rasy Wistar)", kierownik: dr Kinga Topolska [2011-2014]
 • Projekt badawczy UE FP6 Health+ nr IST 2004-027126; „Improving Knowledge and Decision support for Healthy Lifestyles” [2005-2008]
 • Projekt badawczy KBN nr  5015/WTŻ/06-08; „Podnoszenie świadomości żywieniowej i wspieranie działań na rzecz zdrowego stylu życia” [2006-2008]
 • Projekt badawczy – zamawiany PBZ-KBN nr 094/P06/2003; „Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego” [2003-2006]
 • Projekt międzynarodowy, zamawiany nr 5b "Projekt der Arbaitsgemeinschaft der Waldviertler Topinamburbauer"

 

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl