Badania naukowe

Tematyka badań naukowych

Badania naukowe prowadzone w Małopolskim Centrum Monitoringu Żywności dotyczą:

  • wykorzystania nowoczesnych metod analizy instrumentalnej do oceny właściwości fizykochemicznych i prozdrowotnych żywności
  • opracowania procedur badawczych i walidacji metod analitycznych stosowanych do badań żywności
  • oznaczania wartości odżywczej, zawartości substancji bioaktywnych (witaminy, białka, aminokwasy) oraz zanieczyszczeń (metale, pestycydy, mykotoksyny, WWA, chloropropanole, akrylamid) w żywności
  • właściwości prozdrowotnych nieodżywczych składników żywności m.in. związków fenolowych, glukozynolanów, włókna pokarmowego, fruktanów
  • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności

Udział w realizacji projektów badawczych:

  • Projekt badawczy NCN nr 1826 "Ocena wybranych funkcjonalnych właściwości produktu wzbogaconego we fruktany różnego pochodzenia w aspekcie profilaktyki osteoporozy – badania in vivo w warunkach hipoalimentacji wapniowej, z wykorzystaniem modelu samicy rosnącej oraz owariektomizowanej samicy dojrzałej (szczur rasy Wistar)", kierownik: dr Kinga Topolska [2011-2014]
  • Projekt badawczy UE FP6 Health+ nr IST 2004-027126; „Improving Knowledge and Decision support for Healthy Lifestyles” [2005- 2008]
  • Projekt badawczy KBN nr  5015/WTŻ/06-08; „Podnoszenie świadomości żywieniowej i wspieranie działań na rzecz zdrowego stylu życia” [2006-2008]
  • Projekt badawczy – zamawiany PBZ-KBN nr 094/P06/2003; „Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego” [2003-2006]
  • Projekt międzynarodowy, zamawiany nr 5b "Projekt der Arbaitsgemeinschaft der Waldviertler Topinamburbauer"

 

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl