Współpraca

Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności jest otwarte na współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych, organizacji konferencji, semianariów i szkoleń z obszaru działaności Centrum.

  • Współpraca naukowa:

Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Technology, Department of Food Ingeneering [Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta Technologická, Ustav Potravinarského Inženýrství] 

Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre, Fakulta Biotechnologie a Potravinarstva, Katedra Biochemie a Biotechnologie

Universität für Bodenkultur Wien, Department für Chemie, Abteilung für Organische Chemie 

  • Współpraca z partnerami przemysłowymi:

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego METAL-CHEM Sp. z o.o. (Gliwice)  

LECO Polska Sp. z o.o.  

INGOS s.r.o. (Czechy)

Agencja Interaktywna Krakweb.pl (Kraków)

Konspol Holding sp. z o.o. (Nowy Sącz) 

Biogran GmbH (Skawina) 

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl