Chemiczna analiza instrumentalna

Nowoczesne metody analizy instrumentalnej

 

 

Ważne dokumenty do pobrania:

Regulamin kursów

Wykaz zagadnień do samodzielnego opracowania przed ćwiczeniami laboratoryjnymi

Przepisy BHP obowiązujące w laboratoriach MCM.

Wzór sprawozdania


UWAGI:

Przypominamy o dostarczaniu sprawozdań w terminie -  niedostarczenie sprawozdania na następnych ćwiczeniach skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczenia [zgodnie z regulaminem kursu].

Poprawy sprawozdań - po przygotowaniu poprawionej wersji sprawozdania, należy dostarczyć prowadzącemu oba sprawozdania, tzn. starą wersję oraz poprawioną. Poprawa sprawozdania bez starej wersji nie będzie oceniana!

Prosimy o umieszczanie na sprawozdaniach i kolokwiach - oprócz numeru grupy - także nazwy specjalności/kierunku, tj. TŻ, ŻCz, BiB, JiBZ, TW. Prace bez stosownej informacji nie będą czytane przez prowadzących.

Sprawozdania wymięte, potargane oraz poplamione nie będą przyjmowane przez prowadzących ćwiczenia.

 

Semestr letni 2016/2017

Harmonogramy ćwiczeń laboratoryjnych do pobrania:

Bioinżynieria ... 2017

Towaroznawstwo 2017

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ĆWICZEŃ dla Towaroznawstwa!

Dnia 27.04.2017 odbędą się ćwiczenia z Atomowej spektrometrii absorpcyjnej, natomiast ćwiczenia z chromatografii HPLC przeniesione zostają na 18.05.2017.

 

UWAGA: Ćwiczenia ze spektrofotometrii UV-VIS dla grupy warunkowej z Bioinżynierii odbędą się dnia 10.04.2017 o godz. 14:00 w laboratorium 1.107.

 

Instrukcje do ćwiczeń:

Ćwiczenie "0". (dla TW). Podstawy spektrofotometrii UV-VIS

Ćwiczenie 1. Spektrofotometryczna analiza ilościowa

Ćwiczenie 2. Atomowa spektrometria absorpcyjna

Ćwiczenie 3. Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas.

Ćwiczenie 4. Chromatografia cieczowa HPLC

Ćwiczenie 5. Elektroforeza kapilarna (CE)

Ćwiczenie 6. (dla TW). Elektroforeza SDS-PAGE

Obowiązujący materiał teoretyczny do SDS-PAGE .doc

 

UWAGA! Materiały objęte są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (także w formie elektronicznej) zamieszczonych materiałów dydaktycznych jest zabronione. Materiały przeznaczone są jedynie do użytku indywidualnego studentów uczestniczących w zajęciach

 

Arkusze ocen:

Bioinżynieria .xls

Towaroznawstwo .xls

UWAGA: Poprawa ocen niedostatecznych odbędzie się na ostatnich ćwiczeniach.

 

Standaryzacja, monitoring i atestacja żywności

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych do pobrania 

 

Instrukcje do ćwiczeń:

Instrukcje do ćwiczeń z chromatografii jonowymiennej do pobrania .pdf

Oznaczanie pozostałości pestycydów w żywności

Oznaczanie zawartości fosforu w próbkach środowiskowych

 

Arkusz ocen

 

 

Systemy zarządzania jakością w laboratoriach...

Instrukcje do ćwiczeń praktycznych:

Instrukcja nr 1. do pobrania.

Instrukcja nr 2. do pobrania

Walidacja .doc

 

Doświadczalnictwo...

Instrukcja do ćwiczeń do pobrania .doc

Instrukcja walidacji metod analitycznych do pobrania .doc


Alergie pokarmowe

Instrukcja do ćwiczeń do pobrania .doc

 

 

Alergeny w żywności - semestr letni 2017

UWAGA: Pierwszy wykład odbędzie się dnia 5.04.2017.

Instrukcja do ćwiczeń do pobrania .doc

 

 

 

Higiena produkcji potraw dietetycznych/

Wybrane aspekty higieny i bezpieczeństwa żywności

Ćw.1. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń powstających podczas obróbki termicznej żywności

Ćw.2. Wykrywanie śladów żelaza z naczyń

Ćw.3. Oznaczanie zawartości fosforu i NaCl w produktach wysokoprzetworzonych

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl