Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności
Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków

tel./fax 012 662 48 25
e-mail: mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl


Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl