Terminy realizacji zamówień

Terminy wykonywania analiz uzgadniane są indywidualnie, w zależności od rodzaju zleconych analiz oraz ilości dostarczonych próbek.

Orientacyjne terminy realizacji zamówien:

  • sucha masa (<7 próbek): 7-14 dni
  • azot (białko) (<7 próbek): 7-14 dni
  • tłuszcz (<7 próbek): 7-14 dni
  • popiół (<7 próbek): 7-14 dni
  • składniki mineralne/metale ciężkie (<7 próbek): 14-21 dni
  • wartość energetyczna (<7 próbek): 21 dni
  • analiza składu aminokwasowego (< 6 próbek): min. 21 dni
  • analiza aminokwasów siarkowych (< 6 próbek): min. 21 dni

 

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl