Zasady przyjmowania próbek do analiz

Próbki należy dostarczyć do siedziby MCMŻ na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków). W przypadku przesyłania próbek pocztą lub kurierem należy to uzgodnić wcześniej. Za uszkodzenia (zepsucie lub zmianę właściwości próbek) mogące powstać w trakcie transportu MCMŻ nie bierze odpowiedzialności.

Za realizację prawidłowego pobrania (tam gdzie ma to zastosowanie), transport i przechowywanie obiektów do badań aż do momentu dostarczenia ich do MCMŻ odpowiada Klient.

Próbki powinny być opisane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację i rozróżnienie - opis powinien być zgodny z formularzem zlecenia/umowy. Prosimy też o dołączenie charakterystyki próbek, zawierającej oprócz danych identyfikacyjnych inne istotne informacje, które mogą wpływać na proces i wynik analiz (w zależności od rodzaju analiz - obecność lub brak pewnych substancji w próbce, nietypowo wysoka lub niska zawartość oznaczanych składników – np. zawartość białka i aminokwasów w wyrobach bezglutenowych itp.).

Wielkość próbki niezbędnej do realizacji zlecenia/umowy jest określana indywidualnie w zależności od zakresu badań i specyfiki próbki (produkty stałe, płynne, mrożone itp.).

UWAGA: Nadmiar otrzymanych próbek jest likwidowany po upływie terminu składania reklamacji, chyba że zleceniodawca zastrzeże sobie inaczej.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl