Zasady realizacji zleceń

Zapytania ofertowe można składać w formie telefonicznej, e-mailem, faksem lub osobiście w każdy dzień roboczy w godz. 9.00 - 15.00 w biurze MCMŻ (tel./fax. 12 662 48 25, email:mcmiaz@ar.krakow.pl).

Szczegóły dotyczące realizacji zlecenia/umowy (m.in. zakres analiz, charakterystyka próbek, wielkość próbek do badań i datę ich dostarczenia, termin wykonania analiz) uzgadnianie są indywidualnie z Klientem i dokumentowane w formie pisemnej.

Zlecenia/umowy prosimy składać na odpowiednim formularzu, dostarczanym przez pracownika Sekretariatu MCMŻ. Prosimy o podawanie dokładnych danych teleadresowych (adres, telefon i/lub fax. i/lub e-mail) oraz informacji niezbędnych do rozliczeń finansowych (dane płatnika, NIP), co pozwoli na sprawną realizację złożonego przez Państwa zlecenia/umowy.

Wszelkie dane zawarte na stronie www.mcm.ar.krakow.pl dotyczące zasad realizacji zleceń (przyjmowanie próbek do analiz, terminy realizacji zleceń itp.) mają charakter wyłącznie informacyjny. Każdorazowo przed złożeniem zlecenia prosimy o kontakt z naszym biurem w celu uzgodnienia szczegółów jego realizacji.

W raporcie wyniki przedstawiane są w postaci wartości średniej wraz z odchyleniem standardowym lub niepewnością rozszerzoną, ponadto zamieszczany jest skrócony opis stosowanej metodyki badawczej wraz z odwołaniem do odpowiedniego dokumentu normalizacyjnego lub procedury badawczej.

W przypadku wykorzystania wyników analiz do publikacji należy podać następującą informację: „Analizę wykonano w laboratorium Małopolskiego Centrum Monitoringu Żywności”. MCMŻ zastrzega sobie prawo do odmowy przekazywania Klientom własnych procedur badawczych i systemowych.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl