Określanie cech fizykochemicznych mleka i produktów mleczarskich

Cechy fizykochemiczne mleka (m.in. zawartość białka, tłuszczu, suchej masy, laktozy, gęstość, kwasowość) oznaczane są w analizatorze MilkoScan FT 120 [Foss] metodą spektrometrii w podczerwieni.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl