Oznaczanie metali metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS)

Zawartość metali oznaczana jest po mineralizacji próbki (na mokro metodą mikrofalową w podwyższonym ciśnieniu) metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. W zależności od stężenia pierwiastka oznaczenia wykonywane są w spektrometrze z atomizacją elektrotermiczną [spektrometr Varian AA240Z] lub atomizacją w płomieniu [spektrometr Varian AA240FS].

 

 

 

 

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl