Analiza składu aminokwasowego metodą chromatografii jonowymiennej.

Undefined variable: ver in /home/root/home/users/mcmiaz/public_html/admin/html/lang.php on line 0

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl