Informacje o Centrum

Małopolskie Centerum Monitoringu i Atestacji Żywności Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności (MCMŻ) jest laboratorium powołanym w strukturze Katedry Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Siedziba Centrum znajduje się nowym budynku Wydziału Technologii Żywności. Kompleksowe wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą finansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Centrum składa się z zespołu specjalistycznych laboratoriów analitycznych, świadczących usługi w zakresie nowoczesnych badań analitycznych (m.in. oznaczanie zawartości składników odżywczych oraz zanieczyszczeń).

MCMŻ posiada m.in. spektrometry absorpcji atomowej, systemy chromatograficzne HPLC, GC-MS, chromatograficzny analizator aminokwasów, analizatory azotu oraz tłuszczu, system elektroforezy kapilarnej.

Główne kierunki badań koncentrują się na ocenie wartości odżywczej żywności, występowania zanieczyszczeń w artykułach rolno-spożywczych oraz przemianach jakościowych i ilościowych zachodzących w żywności pod wpływem różnych zabiegów technologicznych.

Analizy dla klientów wykonywane są według krajowych i międzynarodowych norm oraz własnych procedur i instrukcji badawczych opracowanych w laboratoriach MCMŻ.

Od 2008 r. MCMŻ posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością w zakresie wykonywanych badań zgodnie z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Kompetencje MCMŻ potwierdzane są poprzez regularne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych.

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl